Risaco
Image default
MKB

Transitievergoeding terugkrijgen bij re-integratie spoor 2

Per 1 januari 2018 is het voor werkgevers mogelijk om een compensatie te krijgen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen aan werknemers die al meer dan twee jaar ongeschikt zijn voor eigen werk en een re-integratietraject 2e spoor volgen.

Deze compensatie is om werkgevers tegemoet te komen omdat  zij  in zo’n geval al twee jaar lang kosten maken voor spoor 2 re-integratie. Het UWV zal deze compensatieregeling gaan uitvoeren. Dit betekent dat wanneer een werkgever  een transitievergoeding heeft betaald aan een zieke werknemer,  het bedrag terug kan vragen aan UWV. De regeling wordt ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, de datum van invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Om de kosten te dekken, zal wel de premie  van de Algemeen werkloosheidsfond verhoogd worden.

Vanaf 1 juli 2015 is de werkgever wettelijk verplicht een vergoeding te betalen aan de werknemer die  tegen zijn  eigen zin uit dienst gaat als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Omdat de transitievergoeding enerzijds bedoeld is om de overgang naar ander werk te vergemakkelijken en de gevolgen van ontslag te verzachten, geldt de vergoeding ook voor de werknemer die na 2 jaar ziek uit dienst gaat.

Gelet op het doel van de transitievergoeding (verzachten gevolgen ontslag en vergemakkelijken overgang naar ander werk), bestaat volgens de regering geen rechtvaardiging om onderscheid te maken tussen arbeidsongeschikte werknemers en andere werknemers. Een werkgever mag de kosten gemaakt vanwege de wettelijke verplichtingen tot re-integratie 2e spoor (bijvoorbeeld kosten van begeleiding door een outplacementbureau) niet inhouden op de transitievergoeding omdat dit leidt tot ongelijkheid van behandeling. Bij een ‘gewoon’ outplacementtraject mogen de kosten voor outplacement wel ingehouden worden op de transitievergoeding.

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl