Mediaton maakt scheiden gemakkelijker

Wat is volgens u het belangrijkste tijdens het scheiden? Bij Scheiden doe je samen kun je terecht voor advies en mediation tijdens het scheiden. Mediation is een vorm van bemiddeling en zorgt voor goede communicatie. Er wordt naar passende oplossingen gezocht om een (echt)scheiding goed af te handelen. Met name als er kinderen in het spel zijn, is een goede communicatie van essentieel belang. Daarnaast biedt mediation nogal wat voordelen. Het traject verloopt namelijk een stuk sneller dan wanneer u de rechtbank inschakelt en de kosten voor het proces van scheiding worden beperkt. Kortom, er komt een passende oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Begeleiding speciaal voor kinderen wanneer u gaat scheiden

Heeft u uw kinderen het vervelende nieuw al verteld? Scheiden is voor niemand makkelijk. U wilt natuurlijk dat het zo zorgeloos mogelijk gaat. Scheiden doe je samen biedt als één van de eerste bureaus in Nederland kinderbegeleiding tijdens en na een echtscheiding. Stapsgewijs worden de kinderen door het proces van een echtscheiding geloodst. Maar ook in de periode na de scheiding staat het belang van het kind voorop. De kindercoach heeft veel ervaring omdat zij zelf ook kind is van gescheiden ouders. Op alle vragen wordt antwoord gegeven vanuit de belevingswereld van het kind. De reacties van de kinderen zijn zeer positief.  

Wat is de hoogte en de duur van de alimentatie wanneer u gaat scheiden?

Wanneer u gaat scheiden en u kinderen heeft is de kans groot dat u te maken krijgt met alimentatie. Er zijn twee verschillende soorten van deze betalingsverplichting te onderscheiden. Dit kan gaan om alimentatie voor de partner, maar ook om alimentatie voor de kinderen. Of u recht heeft op alimentatie na de scheiding en hoe hoog dit bedrag dan zou zijn, hangt af van een groot aantal factoren. Wel bent u vrij om samen met uw (ex)partner afspraken te maken over de hoogte en de duur van de alimentatie. Voordat u hier afspraken over maakt is het goed om de voor- en nadelen helder te hebben. Een mediator van Scheiden doe je samen geeft u hier graag nader uitleg over.