Risaco
Image default
Vervoer en transport

Welke aanhanger mag je rijden met rijbewijs B

In Nederland mag je met een rijbewijs B een aanhangwagen trekken, maar er zijn bepaalde regels en beperkingen die van toepassing zijn op het type aanhangwagen dat je mag rijden. Het rijbewijs B is het meest voorkomende rijbewijs en stelt je in staat om personenauto’s en lichte aanhangwagens te besturen. Hier zijn de belangrijkste punten om te begrijpen over welke aanhangwagens je met rijbewijs B in Nederland mag rijden:

Het belangrijkste criterium dat bepaalt welke aanhangwagens je mag trekken met een rijbewijs B is het maximale toegestane gewicht van de combinatie (auto + aanhangwagen). In Nederland is de algemene regel dat je met een rijbewijs B een aanhangwagen mag trekken met een toegestane maximale massa (ook wel toegestane maximum massa of totaalgewicht genoemd) van maximaal 750 kilogram. Dit betekent dat het gewicht van de lege aanhangwagen plus het maximale laadvermogen niet meer dan 750 kilogram mag bedragen.

Als het toegestane maximale gewicht van de aanhangwagen de 750 kilogram overschrijdt, zijn er enkele situaties waarin je nog steeds een zwaardere aanhangwagen mag trekken met een rijbewijs B, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan:

Gecombineerd gewicht van maximaal 3.500 kilogram: Als de combinatie van het lege gewicht van de auto en het toegestane maximale gewicht van de aanhangwagen niet meer dan 3.500 kilogram bedraagt, mag je deze combinatie besturen met een rijbewijs B. Dit betekent dat de aanhangwagen niet meer dan ongeveer 2.750 kilogram mag wegen.

Auto en aanhangwagen apart wegen: Als het gecombineerde gewicht van de auto en de aanhangwagen meer is dan 3.500 kilogram, moet je ervoor zorgen dat het gewicht van de aanhangwagen en het lege gewicht van de auto apart worden gewogen. De som van deze gewichten moet nog steeds onder de 3.500 kilogram liggen om met rijbewijs B te mogen rijden.

Voor situaties waarin je een aanhangwagen wilt trekken die zwaarder is dan de bovengenoemde limieten, is een rijbewijs BE vereist. Het rijbewijs BE stelt je in staat om zwaardere aanhangwagens te trekken, waarbij het toegestane maximale gewicht van de combinatie hoger ligt dan bij rijbewijs B.

Het is ook belangrijk op te merken dat niet alleen het gewicht van de aanhangwagen van belang is, maar ook het type rijbewijs dat je hebt en de datum waarop je dit rijbewijs hebt behaald. Als je je rijbewijs B hebt behaald vóór 19 januari 2013, mag je een aanhangwagen tot 750 kilogram trekken zonder verdere beperkingen. Voor bestuurders die hun rijbewijs B hebben behaald op of na 19 januari 2013, zijn de hierboven genoemde regels van toepassing.

Naast gewichtsbeperkingen zijn er ook andere regels en beperkingen waarmee je rekening moet houden bij het rijden met een aanhangwagen met rijbewijs B:

Maximumsnelheid: De maximumsnelheid voor auto’s met een aanhangwagen is lager dan voor auto’s zonder aanhangwagen. Op autosnelwegen is de maximumsnelheid voor auto’s met aanhangwagen 90 kilometer per uur.

Spiegels: Je moet altijd goed zicht hebben op de weg achter de aanhangwagen. Als het zicht belemmerd is, ben je verplicht om extra spiegels te gebruiken om de veiligheid te waarborgen.

Stabiliteit en lading: Het is van groot belang om de aanhangwagen correct te beladen en te zorgen voor een goede verdeling van het gewicht. Overbelasting of een verkeerde belading kan de stabiliteit van de combinatie in gevaar brengen.

Verlichting en kenteken: De aanhangwagen moet voorzien zijn van verlichting en een eigen kentekenplaat. Het is van vitaal belang dat alle verlichting correct werkt om de zichtbaarheid en veiligheid te garanderen.

Kentekenbewijs en registratie: De aanhangwagen moet voorzien zijn van een eigen kentekenbewijs en moet geregistreerd zijn bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer).

Verzekering: Zorg ervoor dat de aanhangwagen correct verzekerd is, inclusief aansprakelijkheidsdekking en eventuele schade aan de aanhangwagen zelf.

In conclusie, met een rijbewijs B in Nederland mag je een aanhangwagen trekken, maar er zijn bepaalde gewichtsbeperkingen en regels waaraan je moet voldoen. Het toegestane maximale gewicht van de aanhangwagen en de combinatie van auto en aanhangwagen bepalen welke aanhangwagen je met een rijbewijs B mag trekken. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze regels en beperkingen om veilig en legaal met een aanhangwagen op de weg te kunnen rijden. Als je van plan bent om regelmatig een zwaardere aanhangwagen te trekken, kan het overwegen van het behalen van een rijbewijs BE een verstandige keuze zijn.