Tagarchief: Dieselmotoremissie

Wat een specialist tegen dieselmotoremissie kan doen

Dieselmotoremissie (DME) zijn de uitlaatgassen van dieselmotoren. De uitstoot van een dieselmoto bevat een mengsel van gassen, dampen en vaste deeltjes. Een gedeelte hiervan is toxisch en kankerverwekkend. Denk hierbij aan roet, zwarte metalen, PAK’s en PCB’s, enkelvoudige aromaten, aldehyde en ketonen. Omdat uitlaatgassen van dieselmotoren worden gezien als kankerverwkkend, moeten werkgevers maatregelen nemen om de blootstelling hieraan te voorkomen of te beperken. De experts van Gom Read more [...]