Risaco
Image default
Industrie

Wat een specialist tegen dieselmotoremissie kan doen

Dieselmotoremissie (DME) zijn de uitlaatgassen van dieselmotoren. De uitstoot van een dieselmoto bevat een mengsel van gassen, dampen en vaste deeltjes. Een gedeelte hiervan is toxisch en kankerverwekkend. Denk hierbij aan roet, zwarte metalen, PAK’s en PCB’s, enkelvoudige aromaten, aldehyde en ketonen. Omdat uitlaatgassen van dieselmotoren worden gezien als kankerverwkkend, moeten werkgevers maatregelen nemen om de blootstelling hieraan te voorkomen of te beperken. De experts van Gom Specialistische Reiniging staan klaar voor het professioneel verwijderen van de dieselmotoremissie op oppervlakken conform alle vereisten. Maar ook als werkgever kan u het risico van blootstelling aan DME’s. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • Te werken met andere motoren
  • Motoren beter onderhouden
  • Een ventilatiesysteem installeren

Chroom-6 verwijderen en saneren

Een carcinogene stof die voorkomt op de CMR-lijst van de Inspectie SZW (voorheen bekend als Arbeidsinspectie) is chroom-6. Het saneren en verwijderen van chroom-6 zou hoge prioriteit moeten hebben binnen bedrijven. Zonder bescherming tegen deze stof, kan hoge blootstelling hieraan toxische effecten veroorzaken, zowel acuut als chronisch. Dat is bijvoorbeeld schade aan weefsels en cellen, maar ook blijvende effecten zoals allergie. Ook kan beschadiging van het DNA leiden tot kanker, aangezien chroom-6 makkelijk in de huidcellen wordt opgenomen. Effectieve reiniging en goed saneren van oppervlakten die vervuild zijn met chroom-6 is dan ook noodzaak voor bescherming van zowel werknemers als gebruikers.

Vraag een betrouwbaar advies aan

Wilt u meer informatie over wat u zelf kunt doen tegen dieselmotoremissie of het saneren en verwijderen van chroom-6? Neem dan telefonisch contact op met de specialisten van Gom Specialistische Reiniging. Zij staan u graag te woord om u verder te helpen. Ook kunt u telefonisch eenvoudig een offerte aanvragen of een afspraak inplannen. Bovendien kan dit gespecialiseerde bedrijf, in samenwerking met u, medewerkers en stakeholders praktisch voorlichten over het beperken van risico’s wanneer er tijdens de dagelijkse werkzaamheden CMR-stoffen vrijkomen.