Tagarchief: spoor 2 re integartie

Wat is outplacement coaching

Je weet waar je staat – en waar je naartoe wilt! Het is alleen een kwestie van de juiste weg vinden. Of het nu gaat om loopbaancoaching, communicatieproblemen, het omgaan met conflicten of het verbeteren van je assertiviteit: outplacement coaching helpt je!

Soms kom je in een situatie terecht waarin je de oplossing voor een vraagstuk even niet ziet. Dit kan een situatie zijn op je werk of in je privéleven. Of je staat op een kruispunt in je leven en weet niet welke weg in te slaan. Helderheid verkrijgen over wie en waar je op dit moment bent en waar je naartoe wilt, zijn dan eerste stappen in de goede richting. Je krijgt vervolgens nieuwe gezichtspunten die je helpen om daar te komen waar je wilt zijn. Het verder ontwikkelen van je kwaliteiten maakt onderdeel uit van het proces en draagt bij aan het vergroten van je persoonlijke effectiviteit.

Wanneer outplacement coaching?

–      Balans vinden tussen werk- en privé

–      Loopbaanplanning

–      Sollicitatiebegeleiding

–      Stress hanteren

–      Werken aan zelfvertrouwen

–      Assertiviteit ontwikkelen

–      Verbeteren van communicatie

–      Conflicthantering

–      Je bent op zoek naar een nieuwe baan (outplacement)

Hoe gaat het in z’n werk?

Na het intake gesprek waarin gesproken wordt over jouw achtergrond en te behalen doel(en), ga je samen met de coach aan de slag. Je voert gesprekken en doet oefeningen. Eventueel aangevuld met huiswerkopdrachten. Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag (eenvoudig of complex) en van je eigen motivatie en inzet. Soms is coaching alleen niet voldoende en kan integratieve psychotherapie een waardevolle aanvulling zijn.

Vergoedingen

Coaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.

In bepaalde situaties is het denkbaar dat een werkgever bereid is de kosten (gedeeltelijk) voor zijn rekening te nemen, bijvoorbeeld vanuit de Wet Poortwachter en spoor 2 re-integratie. In dit geval geldt vaak het bedrijfstarief. Voor een andere tegemoetkoming in de kosten kan gedacht worden aan regelingen zoals Persoons Gebonden Budget (PGB) en belastingaftrek.

https://www.outplacementverzekering.nl

Transitievergoeding terugkrijgen bij re-integratie spoor 2

Per 1 januari 2018 is het voor werkgevers mogelijk om een compensatie te krijgen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen aan werknemers die al meer dan twee jaar ongeschikt zijn voor eigen werk en een re-integratietraject 2e spoor volgen.

Deze compensatie is om werkgevers tegemoet te komen omdat  zij  in zo’n geval al twee jaar lang kosten maken voor spoor 2 re-integratie. Het UWV zal deze compensatieregeling gaan uitvoeren. Dit betekent dat wanneer een werkgever  een transitievergoeding heeft betaald aan een zieke werknemer,  het bedrag terug kan vragen aan UWV. De regeling wordt ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, de datum van invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Om de kosten te dekken, zal wel de premie  van de Algemeen werkloosheidsfond verhoogd worden.

Vanaf 1 juli 2015 is de werkgever wettelijk verplicht een vergoeding te betalen aan de werknemer die  tegen zijn  eigen zin uit dienst gaat als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Omdat de transitievergoeding enerzijds bedoeld is om de overgang naar ander werk te vergemakkelijken en de gevolgen van ontslag te verzachten, geldt de vergoeding ook voor de werknemer die na 2 jaar ziek uit dienst gaat.

Gelet op het doel van de transitievergoeding (verzachten gevolgen ontslag en vergemakkelijken overgang naar ander werk), bestaat volgens de regering geen rechtvaardiging om onderscheid te maken tussen arbeidsongeschikte werknemers en andere werknemers. Een werkgever mag de kosten gemaakt vanwege de wettelijke verplichtingen tot re-integratie 2e spoor (bijvoorbeeld kosten van begeleiding door een outplacementbureau) niet inhouden op de transitievergoeding omdat dit leidt tot ongelijkheid van behandeling. Bij een ‘gewoon’ outplacementtraject mogen de kosten voor outplacement wel ingehouden worden op de transitievergoeding.

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl