Risaco
Image default
Zakelijke dienstverlening

Bedrijfsbrandweer voor eerste hulp

Als je een bedrijf hebt waar regelmatig met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt of met open vuur waardoor de kans op brand groter is dan bij een gemiddeld bedrijf kun je er zeker voor kiezen een bedrijfsbrandweer in te zetten.

Snel ingrijpen bij gevaarlijke situaties

Bij G4S kunnen ze je deze dienst aanbieden. De bedrijfsbrandweer kan samenwerken met de gewone brandweer maar mocht zich een gevaarlijke situatie voordoen op de werkvloer dan zijn zij als eerste ter plekke en kunnen vast beginnen met bluswerkzaamheden en mensen in veiligheid brengen. Op deze manier kan de situatie zo snel mogelijk onder controle gebracht worden en snel ingrijpen is vaak zeer gewenst om extra problemen te voorkomen. Als de hulpdiensten eenmaal gearriveerd zijn is de bedrijfsbrandweer het eerste aanspreekpunt en kunnen zij precies vertellen wat er aan de hand is zodat de reguliere brandweer zo efficiënt mogelijk te werk kan gaan.

Preventieve werkzaamheden uitvoeren

Naast deze taken is de bedrijfsbrandweer inzetbaar voor het uitvoeren van preventieve controlerondes waarbij gedacht kan worden aan het checken of er volgens de regels en dus veilig gewerkt wordt maar ook of de blusmiddelen allemaal in orde en bereikbaar zijn. Deze dienen niet alleen goed te werken maar de vergunningen horen ook in orde te zijn. Zo niet dan kan dit door de bedrijfsbrandweer geregeld worden.

Controleren en interventies uitvoeren

Als het personeel beschermende kleding dient te dragen en dit niet doet kan de bedrijfsbrandweer ze daar op aanspreken omdat dit nadelig is voor de veiligheid. Doet zich onverhoopt toch een ongeluk voor dan is het de taak van de bedrijfsbrandweer om zo snel mogelijk in te grijpen en indien nodig een interventie uit te voeren waarbij gedacht kan worden aan evacuatie, het afsluiten van bepaalde ruimtes enzovoort zodat iedereen in veiligheid gebracht kan worden.

Gerelateerde artikelen

Een betrouwbaar calculatiebureau dat u op deskundige wijze ontzorgt

Een toegankelijke virtuele tour laten maken

Een goede beveiliging is van groot belang bij evenementen