Risaco
Image default
Zakelijke dienstverlening

Levert goederen importeren uit China winst op?

Goederen importeren uit China lijkt een makkelijke manier om als verkoper of webshopeigenaar geld te verdienen. Echter is dat maar gedeeltelijk waar. De toegankelijkheid van de markt staat namelijk niet gelijk aan succesvol ondernemerschap. Gaat u goederen importeren uit China, dan dient u de kwaliteit daarvan goed na te gaan en rekening te houden met wet- en regelgeving. Veel beginnende ondernemers zien ook de totale kostprijs over het hoofd. Het aantrekkelijke prijskaartje van een product is echter niet het enige wat telt.

De kostprijs van een product

Wilt u goederen importeren uit China, dan bestaat het risico dat u al snel over de streep wordt getrokken door de lage productprijs. Echter is de productprijs niet hetzelfde als de kostprijs. Onder die laatste vallen namelijk ook de kosten voor het transport naar Nederland en de bijbehorende invoerrechten en BTW-heffing. Ook vaste lasten zoals het beheer van uw website en het salaris van eventuele medewerkers dient hierin te worden meegenomen.

Hoe bepaalt u de verkoopprijs van een product?

Heeft u een bepaald artikel uit China geïmporteerd, dan is het vervolgens ook zaak om de juiste verkoopprijs te berekenen. De verkoopprijs bestaat uit diverse elementen bij elkaar opgeteld: de netto inkoopprijs, de kosten, de nettowinst en de BTW. Om geen verlies te maken, is het van belang dat u alle kosten in de verkoopprijs meeneemt. Ook al levert dit een prijs op die u liever lager had gezien om uw concurrentiepositie te verstevigen. De brutowinst berekent u door de netto inkoopprijs van de netto verkoopprijs af te trekken.

De marge tussen kost- en verkoopprijs vergroten

Gaat iemand goederen importeren uit China, dan leidt dit uiteindelijk niet zelden tot enige teleurstelling. Er is niet goed nagedacht over de kosten, of misschien voldoet het product niet aan de kwaliteitseisen. Dit kan uw positie als verkoper schaden. Een strategische sourcing organisatie als CSP kan u hiervoor behoeden. CSP kan u de ketenregie rondom internationale import geheel of gedeeltelijk uit handen nemen. Met slimme optimalisaties is de organisatie in staat uw marge tussen kost- en verkoopprijs te vergroten.

https://www.cspacific.com/